newsletter |siga-nos
Planta 5

Gabriel Pitan Garcia

Planta 5

Plantas, arame, tinta látex e tinta acrílica sobre tela

100 x 100 cm

Planta 7

Gabriel Pitan Garcia

Planta 7

Plantas, arame, tinta látex e tinta acrílica sobre tela

150 x 180 cm

Planta 4

Gabriel Pitan Garcia

Planta 4

Plantas, arame, tinta látex e tinta acrílica sobre tela

Planta 6

Gabriel Pitan Garcia

Planta 6

Plantas, arame, tinta látex e tinta acrílica sobre tela

70 x 90 cm

Planta 9

Gabriel Pitan Garcia

Planta 9

Plantas, arame, tinta látex e tinta acrílica sobre tela

50 x 50 cm

Planta 10

Gabriel Pitan Garcia

Planta 10

Plantas, arame, tinta látex e tinta acrílica sobre tela

70 x 70 cm